Najnowsze wpisy


Bez tytułu
Autor: Clash of Clans
Tagi: zasady
09 lutego 2015, 23:47

1. Wymagania:
a) donation ratio 1:2 lub wyższy + ofiara z 200 jednostek,
b) Elder za donation ratio 1:1 lub wyższy + ofiara z 300 jednostek, Co-leader dodatkowo za staż i aktywność,
c) udział w dwóch bitwach na wojnie,
d) kultura osobista (ale nie polityczna poprawność).

2. Organizacja wioski:
a) TH na wojnie bezwzględnie musi być chroniony i umieszczony w centrum wioski,
b) wyrzutnie rakiet nie mogą być zlokalizowane na skraju osady,
c) mortary powinny być chronione murem i budynkami cywilnymi, a ich martwe pole nie powinno wychodzić poza mury,
d) CC na wojnie powinien być umieszczony w cetrum wioski,
e) przed podniesieniem TH na wyższy poziom należy ulepszyć wszystkie budynki obronne i podstawowe jednostki (łuczniczki, czarodziei, gigantów i smoki).

3. Wojna:
a) losowanie przeciwnika ma miejsce w czwartki ok. 20:00, poza okresami świątecznymi stanowiącymi przerwy w prowadzeniu działań wojennych (informacja o przerwie będzie podawana do wiadomości wszystkich graczy z odpowiednim wyprzedzeniem). W okresie przerwy, na podstawie decyzji co-leadera lub na wniosek graczy, można organizować wojny ale udział w nich nie jest obowiązkowy,
b) gracz, który nie może wziąć udziału w wojnie, powinien poinformować o tym na forum,
c) zamki należy zaopatrywać tylko w najlepsze jednostki (łuczniczki, czarodzieje, smoki, valkirie); podstawowy skład obejmuje (zależnie od poziomu zamku) 2-4 czarodziei i łuczniczki.
d) przed natarciem należy zniszczyć (przynajminej częściowo) obronę CC; dotyczy to zwłaszcza ataku przy użyciu gigantów i hog riderów,
e) gracze dzielą się na 5-osobowe zespoły wg kolejności zajmowanej na mapie wojennej; gracze zajmujący pozycje 1-5 nie mogą atakować nr 6 lub niższego (odpowiednio gracze o nr 6-10 nie mogą atakować nr 11 lub niższego, itd.). Gracz z niższej grupy może atakować silniejszego przeciwnika na własne ryzyko. Gracze danej grupy mogą uzgodnić między sobą przed wojną, którego przeciwnika będą atakować. W razie braku porozumienia, decyduje gracz, który jako pierwszy przystępuje do ataku. Zasada ta dotyczy pierwszego ataku. W pierwszej rozgrywce nie można również atakować przeciwnika, który został już częściowo zniszczony.

PIERWSZY ATAK
PRZYKŁAD1: gracz nr 7 może atakować przeciwnika nr 6,7,8,9,10
PRZYKŁAD2: gracz nr 7 może atakować przeciwnika nr 1,2,3,4,5 tylko na własne ryzyko
PRZYKŁAD3: gracz:nr 7 nie może atakować przeciwnika 11,12,13, ... aż do końca listy
PRZYKŁAD4: gracz nr 7 nie może atakować przeciwnika 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 jeśli któryś z nich został zniszczony przynajmniej w 1/3
DRUGI ATAK:
PRZYKŁAD: gracz nr 7 może atakować dowolnego przeciwnika (oczywiście jeśli jest szansa na zdobycie punktów).


4. Inne:
a) wszyscy gracze są równi; każdy może zgłaszać uwagi dotyczące klanu i decyzji leadera (co-leadera) i z tego tytułu nie może być usunięty z klanu ani pozbawiony funkcji,
b) leader i co-leaderzy mogą stosować upomnienie, pozbawiać funkcji lub usuwać z klanu w przypadku naruszenia przez gracza zasad Regulaminu,
c) spełnianie warunków przez eldera i co-leadera podlega ocenie po każdej wojnie; utraconą funkcję można odzyskać w kolejnym tygodniu, po następnej wojnie i przy spełnieniu podstawowych warunków,
d) tylko zasady określone w Regulaminie są obowiązującymi w klanie,
e) Regulamin może być zmieniony w każdym czasie, a zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie tygodnia od ich ogłoszenia; ogłoszenie następuje przez wysłanie wiadomości każdemu graczowi


______
* na czerwono zaznaczono zasady, których naruszenie może skutkować usunięciem z klanu